Burgemeester Wolfsen heeft in zijn nieuwjaarstoespraak op 2 januari 2013 Maria’s Kerst-Inn genoemd als een van de voorbeelden in Utrecht die er blijk van geven dat er nog gelukkig veel Utrechters zijn die iets voor  een stadsgenoot over hebben.

Wolfsen benadrukte het belang van mensen die met elkaar actief werken aan een hechtere samenleving. ,,We hebben elkaar – ook komend jaar – wel weer hard nodig,’’ aldus Wolfsen. ,,Alleen samen houd je een stad draaiende. Van dat elkaar nodig hebben, iets willen betekenen voor elkaar, er zijn op momenten van eenzaamheid of verdriet, je verantwoordelijk voelen voor meer dan alleen jezelf, heb ik recent weer een paar juweeltjes gezien.

Voor een burgemeester is het altijd gevaarlijk om voorbeelden te noemen, maar alleen dat maakt het concreet en tastbaar. En zij staan voor mij dus symbool voor de vele soortgelijke activiteiten binnen onze gemeentegrenzen die ik ook ken. Het Was bij Maria’s Kerst-Inn aan de Oudegracht, waar ieder jaar 150 daklozen terecht kunnen voor de nodige kleding. Wat een solidariteit,’’ zo complimenteerde Wolfsen het initiatief waar ook De Slinger Utrecht aan heeft bijgedragen.